Browsing articles by "Tim - 4/13 - e-handel.ax"
Dec 7, 2012

Nyhet: kundportal

Från Posten Ålands nyhetsbrev november 2012:

Som kund hos Posten Åland är du nu välkommen att registrera dig på vår helt nya kundportal! På portalen kan du hämta portostatistik i form av tabeller eller grafer, samt se aktuellt saldo eller ladda ner specifika fakturor. Posten Åland jobbar löpande med att utveckla kundportalen så gå in på sidan och testa och glöm in bort att kontakta oss med era synpunkter och kommentarer. Registrera er här!

Dec 7, 2012

Ny packningsteknik ger dig bättre priser

Från Posten Ålands nyhetsbrev november 2012:

Posten Åland har investerat i en ny maskinell packningsteknik som ger en stor flexibilitet att maskinellt packa olika typer av produkter både idag och i framtiden. I de nya lokalerna i Postterminalen ökar vi betänkligt den andelen produkter och försändelser som kan packas maskinellt.

- Vi får en direkt effektivisering i produktionen vilket ska komma våra kunder till godo genom ännu bättre priser men även genom kortare ledtider från order till leverans. Tekniken är förstås även anpassad så emballaget hålls inom ramarna för ett optimalt lågt porto i hela Europa, säger affärsområdeschef Mats Polviander.

Med den nya maskinen behövs inte längre olika förpackningar med olika typer av format för olika storlekar. Därmed säkerställer vi att det alltid finns rätt emballage tillgängligt. Maskinen tillverkar de förpackningar som behövs för den aktuella varan.

Enkelt uttryckt fungerar tekniken så här: Varan/varorna läggs på ett band tillsammans med en faktura eller ett kvitto som är försedd med streckkod eller 2D-kod. Streckkoden scannas och därefter försluts varan/varorna och fakturan/kvittot med papp från två rullar – ett ett lager på ovansidan och ett undertill. Pappen formas efter varan, kapas av och svetsas fast i fogarna. Därefter har man fått en färdigförpackad försändelse. Inget lim, inga snören och ingen tejp behövs. Försändelsen vägs i samma process och därefter appliceras en adressetikett automatiskt på försändelsen.

- Den här packningstekniken ger en flexibel packning och dessutom minimeras volymen på försändelsen vilket innebär att man transporterar minimalt med luft, förklarar Mats Polviander.

Sep 28, 2012

Utbyggnad ger stor flexibilitet

Från Posten Ålands nyhetsbrev september 2012:

Våra investeringar i ny maskinell packningsteknik ger en stor flexibilitet att maskinellt packa olika typer av produkter både idag och i framtiden. I de nya lokalerna ökar vi betänkligt den andelen produkter och försändelser som kan packas maskinellt. Därmed ser vi en direkt effektivisering vilket skall komma våra kunder tillgodo. Tekniken är förstås även anpassad så emballaget hålls inom ramarna för ett optimalt lågt porto.
Detsamma gäller produktionslokalerna som är byggda på ett sådant sätt att vi över tid kan anpassa dem utgående från framtida behov och produkter.

Food Online
Med de nya lokalerna kommer vi även att ge oss in i produktområdet livsmedel. Vi bedömer att livsmedel inom e-handeln kommer att växa kraftigt de kommande åren. Av den anledningen har vi byggt kyl- och fryslokaler samt tagit fram logistiklösningar tillsammans med våra distributionspartners för att kunna packa och posta livsmedel som kräver en säker kylkedja – ända fram till konsumenten. Därmed öppnar vi upp möjligheten för våra kunder att sälja mat online med leverans till konsument inom 24 timmar. Den här logistiken riktar sig i första hand för distribution till närliggande regioner, dvs. från Åland till Finland. Förstås finns även här ekonomiskt fördelaktiga villkor med att skicka mat från Åland direkt till konsumenter i Finland.

Ni hittar hela nyhetsbrevet här.

Aug 24, 2012

E-handelsdagarna i Sundsvall 5-6 september

Kom och lyssna på Posten Åland och massor med andra intressanta talare under e-handelsdagarna i Sundsvall 5-6 september. Posten Åland föredrag hålls 13.00 under första dagen och kommer att beröra Internationell handel (främst mot Finland). Ni kan läsa mer om eventet här www.e-handelsdagarna.se

Vi ses!

Jun 8, 2012

comScore: Nyckelfaktorer till kundnöjdhet (rapport)

UPS och comScore har publicerat resultaten av en kundnöjdhetsenkät där över 3000 amerikanska konsumenter deltog. 86 % sade att de var nöjda generellt med köp på internet. Förbättringsåtgärder hittas speciellt inom logistiksidan där många  leverans- och returfrågor fick låga tillfredsställelsepoäng.

Ni kan ladda ner hela studien här.

Källa: comScore via econsultancy.com

Jun 8, 2012

Eurostat: 43 % av européerna köpte något på internet 2011 (rapport)

Lite intressant statistik från Eurostat:

- 43 % européerna mellan 16 – 75 år köpte något på nätet 2011

- Sverige och Storbritannien har högst andel e-handelskonsumenter med 71 % (Tyskland, 64 %, Frankrike 53%, Italien 15 %)

- Försäljning av livsmedel på internet är fortfarande låg med ett snitt på 6 % i Europa. Storbritannien är åter i topp med 19 %.

Källa: e-commercefacts.com via e-commerce-europe.eu

May 28, 2012

Guide av Posten Sverige – Så lyckas du med nordisk export

Här är en mycket bra guide av Posten Sverige med en rad tips vad e-handlare bör tänka på gällande en nordisk expansion.

Finland definieras som “Ett land med stor potential” och om finska konsumenter kan följande läsas:

- Vill direktbetala via internetbank

- Accepterar längre leveranstiden

- Vill ha bekväma lösningar snarare än ett lågt pris

- Handlar gärna varor från svenska sajter

Källa: Posten

May 11, 2012

e-barometern Q1 2012

Ni hittar Postens senaste e-barometer “Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln” här.

- e-handeln växte med 13 procent, vilket är samma tillväxt som föregående kvartal

- sport/ fritid var den bransch som ökade mest med 29 procent

- 80 % önskar få avisering via SMS

Källa: www.hui.se

May 2, 2012

Träffa oss på Nordic e-Commerce Summit

Om en vecka smäller det! Posten Åland deltar detta år som en av utställarna vid NES 2012. I vår monter kommer vi att berätta om våra distributionslösningar från Norden till centrala Europa. Genom ett unikt samarbete med TNT och Post NL kan vi erbjuda våra kunder snabba transporter av e-handelsvaror från lagret i Norden till slutkund i centrala Europa – efter att kunden har beställt sin vara tar det endast 48 timmar innan den landar i kundens postlåda/brevinkast!

Klockan 12.00 under andra dagen av NES håller vi även ett symposium om just e-handel till Europa.

Vi ses på Stockholm Waterfront Congress Centre den 9 och 10 maj!

May 2, 2012

Nybygget ger möjlighet till fortsatt utveckling av verksamheten

*artikel från senaste nyhetsbrevet*

E-handeln växer kraftigt samtidigt som allt fler företag inom kundsegmentet e-handel vill köpa de tjänster som Posten Åland erbjuder. Det här är de grundläggande faktorerna till att vi investerar i nya lokaler.

Vi betjänar idag de ledande e-handelsföretagen på den nordiska marknaden, totalt har vi närmare 40 distanshandelsföretag till vilka vi dagligen levererar skräddarsydda packnings- och distributionslösningar. Vårt koncept med att vara en total leverantör gällande varuleveranser, lager, packning, postning och returhantering är en efterfrågad service. Samtidigt ska de konsolideringseffekter som uppstår genom ökade volymer komma våra kunder till godo.

I de nya lokalerna kommer processerna att ytterligare moderniseras med ännu mer automatiserade arbetsmetoder. Vi investerar i nya packningsmaskiner och utvecklar ny teknik för att erbjuda våra kunder smartare och mer kostnadseffektiva lösningar.

Din kontaktperson hos Posten Åland kommer löpande att ge mer detaljerad information om hur vi utvecklar verksamheten – alltid med kundens behov i fokus.

Mats Polviander

Affärsområdeschef Pack & Distribution

Pages:«1234567...13»

Google Translate

Bob's Briefs (introduktionsvideo)