Jan 23, 2012

E-handeln i EU förväntas växa med 16 % under 2012

E-handelns omsättning i EU förväntas stiga med 16 % och nå 232,67 miljarder Euro i slutet av 2012 enligt Kelkoo. Som jämförelse väntas e-handeln i USA öka med 12,8 % och detaljhandel i EU med 1,8 %. Polen (24 %), Frankrike (22 %) och Sverige (18 %) är de länder där e-handeln växer mest. Medan Storbritannien (14 %) och Tyskland (13 %) ökar minst (Frankrike, Storbritannien och Tyskland stod för hela 71 % av omsättningen i EU under 2011). I genomsnitt spendera en EU-medborgare 1298 Euro på näthandeln under 2012.

Källa: Kelkoo via engadget

Leave a comment

Google Translate

Bob's Briefs (introduktionsvideo)