Feb 27, 2014

E-handelsvikingarna går starkt internationellt

“The Online Vikings” är en rapport av Google och OC&C på internationaliseringen inom e-handeln. IKEA, H&M och Oriflame lyfts fram som globala förebilder på grund av deras framgång att expandera sin verksamhet globalt med lokala erbjudanden på de marknader de är aktiva. Rapporten visar att det har skett en 30 % ökning de tre senaste åren från internationella sökningar på den nordiska marknaden. Tre länder som är i framkanten för den nordiska expansionen är Tyskland, Italien och Grekland. En av hemligheterna som nämns i rapporten för att lyckas globalt är att erbjuda sin sajt på flera språk. Sverige ligger längst fram i Norden med att erbjuda internationella leveranser med 93 %, Danmark ligger som god tvåa på 87 %, Norge 40 % och i Finland är det endast 27 % av e-handlarna som erbjuder en sådan tjänst.

Källa: Dagenshandel

Jan 28, 2014

Distanshandelsdagen 2014

Besök oss i monter 68.

Distandshandelsdagen

Vi ses!

Nov 14, 2013

Smarta förpackningslösningar

Från senaste nyhetsbrevet “november 2013″ som ni hittar här

Med den nya maskinparken installerad på Posten Åland kan vi erbjuda våra kunder flexibla och kostnadseffektiva förpackningstjänster.

- Det är en självklarhet att ett modernt postbolag med utvecklade tjänster inom tredjepartslogistik ska kunna erbjuda smarta förpackningslösningar. Det gör Posten Åland idag till över 40 olika e-handelskunder, alla med olika behov och varierande utbud av produkter. Vi måste också se till att vi förpackar på ett sådant sätt att vi kan erbjuda de mest optimala posttjänsterna i hela Europa. Med de nya maskinerna har vi uppnått detta uppdrag, säger Mats Polviander affärsområdeschef för Pack & Distribution.

Investeringen i nya packningsmaskiner ger oss möjligheten att maskinellt kunna packa olika typer av produkter med olika typer av format, storlekar och vikter i en och samma maskin med samma emballage. Maskinerna tillverkar de förpackningar som behövs för den aktuella varan. I båda maskiner används ColdSeal-wellpapp som förpackningsmaterial. Även material som ColdSeal bubbelfilm, ColdSeal plastfilm och ColdSeal Polypaper kan användas.

Dessutom vägs varje försändelse och påförs automatiskt en etikett med adress och korrekt postal information. All matchning med fakturan i försändelsen och rätt adressetikett sker med utvecklade IT-lösningar. Ytterligare en fördel är att maskinen registrerar varje order som har packats. Den här informationen kan vi i realtid rapportera till företaget som skickar ordern till mottagaren. Företaget kan således skicka informationen via mejl eller via sms till mottagaren om att aktuell order är förpackad och har gått till postning. Därmed finns det en spårning på vad som är packat och postat och när det är gjort, vilket är en service som efterfrågats av våra kunder.

Sep 5, 2013

Itella presenterar “Itella Betalningsskydd”

Itella, tillsammans med Suomen Maksuturva, har utvecklat en ny lösning för att returnera e-handelsprodukter. Tjänsten går i linje med de nya direktiv EU tog fram tidigare i år för att harmonisera returlagstiftningen i unionen och som tas i bruk juni nästa år. Med den nya produkten kommer en e-handelskonsument kunna följa upp sina leveranser, ta kontakt med leverantören, meddela vilka produkter de vill returnera och skriva ut adresskort för returerna. Läs mer här.

Källa: Itella

Jul 30, 2013

Itella höjer priset på Priority-brev från 1.9.2013

Itella höjer priset för inrikes samt utrikes Priority-brev med sex procent från 1 september. Höjningen görs på grund av att enhetskostnaderna fortsätter stiga. Mer information hittar ni här.

Källa: Itella

Jul 25, 2013

Gränsöverskridande e-handel blir allt populärare

PayPal publicerade igår en rapport som analyserar den gränsöverskridande handeln i sex ledande e-handelsmarknader – USA, Storbritannien, Tyskland, Australien, Brasilien och Kina. Handeln mellan länderna kommer i år utgöras av 94 miljoner konsumenter och uppgå till ett värde av $105 miljarder. Till 2018 kommer omsättningen att ha ökat till $307 miljarder. Huvudorsaken till att göra ett köp från andra kontinenter är främst på grund av priset (80 %), följt av att produkten inte finns lokalt (79 %).

Ni hittar hela rapporten här.

Källa: PayPal via internetretailer.com

Jul 16, 2013

Framtiden för multikanalsförsäljning

Här hittar ni en intressant artikel från The Economist som tar upp utvecklingen mot multikanalförsäljning samt utmaningarna detaljhandeln står inför tack vare e-handelns fortsatta starka tillväxt.

Källa: The Economist

Pages:1234567...14»

Google Translate

Bob's Briefs (introduktionsvideo)